ISO9001

CBS Consultoria empresarial ofereix el servei d’implantació i manteniment de la ISO9001.

Què és la ISO9001?

La ISO9001 és una norma de sistemes de gestió de qualitat reconeguda a tot el món, que permet a les empreses posicionar-se com a organitzacions que ofereixen els seus productes i/o serveis amb qualitat i excel·lència. Hi ha més d’un milió d’empreses que disposen ja d’aquesta certificació.

Beneficis que aporta disposar de la certificació ISO9001
  • Millora la imatge que el client percep de l’organització.
  • Permet re-estructurar la forma de funcionar per tal de millorar els processos i fer-los més eficients.
  • Millora la satisfacció del client.
  • Suposa una avantatge competitiva respecte la competència, diferenciant-nos d’ella.
  • Augmenta les probabilitats d’èxit de l’organització.
  • Millora la satisfacció dels treballadors.
Qui pot certificar-se de la ISO9001?

Qualsevol empresa, independentment de la seva mida, la seva facturació, la seva ubicació geogràfica… És recomanable tant per empreses que venen al client final com per empreses intermediàries.

Anàlisi de l’organització

Formació i implantació de la ISO9001

Auditoria interna

Auditoria externa (revisió documental + auditoria)

Fem pressupostos individualitzats per a cada client, realitzant un anàlisi de la seva empresa en profunditat i oferint una proposta de valor afegit per la seva empresa.