Avís legal

Aquesta pàgina Web és propietat de GRUP CBS QUALITY SLU amb NIF nº B55730451 i domicili al C/ Ventallols, 5, 43003, Tarragona (Espanya), i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona en el Tomo 3080, Libro 0, Folio 91, Hoja T-52987, Inscrip 1.

Per a qualsevol consulta o proposta, pot contactar amb nosaltres a l’e-mail lopd@estudiaresfacil.cat.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesos a ella tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents al moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament.

L’USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.
En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis i, fins i tot, suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
Absolutament tots els continguts, textos, imatges, i codis font d’aquesta pàgina Web són propietat de GRUP CBS QUALITY o de tercers dels quals s’han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

GRUP CBS QUALITY és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

GRUP CBS QUALITY queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal i del seu contingut.

B. CONDICIONS D’ACCÉS:
L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme la bona fe i les normes d’ordre públic a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web. En definitiva, qualsevol tipus d’acció que pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que GRUP CBS QUALITY queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

GRUP CBS QUALITY es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web sense que l’USUARI tingui dret a reclamacions de cap tipus per aquestes accions.

Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT:
La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de GRUP CBS QUALITY i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’Usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat.

D. RESPONSABILITATS:
En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web, volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem en cap cas de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar o afectar el sistema informàtic de l’usuari.

GRUP CBS QUALITY no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l’USUARI accepta suportar, dins uns límits raonables, aquestes circumstàncies, per la qual cosa renúncia expressament a reclamar a GRUP CBS QUALITY qualsevol responsabilitat per les possibles fallades, errors i ús del servei.

De la mateixa forma, l’USUARI accepta que hi haurà petites parades del servidor per fer tasques de manteniment i millora del mateix.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a GRUP CBS QUALITY per qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament de tals fets.

GRUP CBS QUALITY no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o relacionats a altres webs, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús d’aquests.

GRUP CBS QUALITY queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privadesa, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en aquestes, i per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot allò referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que les parts acordin o, els que legalment corresponguin.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB:
Les presents Condicions Generals d’ús han estat modificades amb data 14/09/2021. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació. Per favor, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït modificació alguna que l’afecti.