Processos

“Les organitzacions excel·lents dissenyen, gestionen i milloren els seus processos, productes i serveis per generar cada vegada més valor per als seus clients i per altres grups d’interès”.
Definició de Processos, segons el Model EFQM d’excel·lència.

CBS Consultoria empresarial ofereix un servei d’anàlisi dels processos actuals, creació de nous i millora del Sistema de processos i serveis a nivell general, per tal de crear valor, millorar la rendibilitat i la satisfacció dels clients.

Contacta’ns i et farem un pressupost a mida amb un full de ruta adaptat 100% a les teves necessitats.