Model EFQM 2020

Què és el Model EFQM?

El Model EFQM és un model d’excel·lència, líder a Europa, que permet a les organitzacions conèixerse millor a sí mateixes, realitzar un anàlisi objectiu i estructurat del seu funcionament i, per tant, millorar la seva gestió.

Dit amb altres paraules, el Model EFQM és un diagrama de causa-efecte. Si volem resultats diferents (allò que aconseguim), caldrà fer les coses de forma diferent (gestionar diferent), i això és el que ens permet aquest model.

Beneficis que aporta aplicar el Model EFQM
  • Millora la imatge que el client percep de l’organtizació.
  • Permet re-estructurar la forma de funcionar per tal de millorar els processos i fer-los més eficients.
  • Millora la satisfacció del client i dels treballadors.
  • Suposa una avantatge competitiva respecte la competència, diferenciant-nos d’ella.
  • Augmenta les probabilitats d’èxit de l’organització.
  • Permet identificar punts forts i oportunitats de millora, i establir prioritats sobre les quals actuar.
Qui pot certificar-se de la ISO9001?

Qualsevol empresa, independentment de la seva mida, la seva facturació, la seva ubicació geogràfica…

És recomanable tant per empreses que venen al client final com per empreses intermediàries.

Sensibilització i formació

Assessoria i diagnòstic

Millora

Reconeixement

Fem pressupostos individualitzats per a cada client, realitzant un anàlisi de la seva empresa en profunditat i oferint una proposta de valor afegit per la seva empresa.

Els valors de l’Excel·lència

Els valors de l’excel·lència són aquells valors que conformen la base de l’organització i sobre els quals s’ha de dissenyar tota la gestió; gràcies a ells es pot arribar a aconseguir l’excel·lència sostinguda al llarg del temps.

El Model EFQM

El nou Model EFQM 2020 es basa en el gràfic que incloem aquí sota.

L’esquema REDER

L’esquema REDER és una eina que permet analitzar el rendiment i mesurar com de madura és la nostra organització.