Principis estratègics

Missió

A CBS Consultoria empresarial som una empresa que oferim formació, assessorament i consultoria en matèria de Sistemes de gestió, qualitat i excel·lència, per tal de que els nostres clients:

  • Potenciïn les seves empreses.
  • Optimitzin els seus processos.
  • Dissenyin i implantin sistemes de gestió consistents.
  • Millorin la seva eficiència i la seva rendibilitat.

Tot això amb una atenció personalitzada, suport en totes les àrees de coneixement, cura per cada petit detall, i basant-nos en els nostres valors, per tal de que la seva satisfacció sigui la més elevada.

Visió

CBS Consultoria empresarial volem ser un referent a nivell nacional pel que fa qualitat, servei excel·lent, eficiència i atenció al client en el sector de la consultoria empresarial.

Valors

  • Dimensió personal

Compromís – Integritat – Confiança – Respecte: complir les promeses, ser veraç, ser respectuós amb els altres, autogestionar les pròpies emocions…

Ètica: actuar amb honestedat, sense basar-se amb la conveniència, sinó en el correcte.

Pensament crític: utilitzar els nostres coneixements, habilitats, actituds i valors per a plantejar solucions i prendre decisions, basades en l’evidència i la raó.

  • Dimensió social

Relacions interpersonals – Diàleg – Escolta activa: comprendre els altres, construir relacions eficaces, gestionar i resoldre conflictes de forma eficient, comprendre les necessitats de tots els nostres grups socials.

Treball en equip: promoure la interrelació positiva entre tots, alinear esforços de l’equip, reconèixer els assoliments notables, contribuir als resultats de l’equip.

Responsabilitat social: inspiració voluntària d’acceptar, reconèixer i ampliar els compromisos que tenim amb la nostra societat.

  • Dimensió organitzativa

Millora contínua – Avenç: flexibilitat davant les evidències (reactiu), voler aprendre (proactiu), innovar (proposar noves formes de millorar la feina), gestionar la implantació de la millora.

Aconseguir resultats – Excel·lència: planificar l’activitat alineada amb l’estratègia, comunicar eficaçment l’activitat, assolir el que s’ha proposat, preocupació per la sostenibilitat.

Orientació al client: treballar per satisfer les necessitats dels clients.