Estructura

“Les organitzacions excel·lents valoren les persones que les integren i creen una cultura que permet assolir els objectius personals i de l’organització en benefici mutu: desenvolupen les capacitats de les persones, promouen l’equitat i la igualtat, i es preocupen per comunicar, recompensar i reconèixer els esforços, de manera que motiven les persones, n’incrementen el compromís i afavoreixen que utilitzin les seves habilitats i coneixements en benefici de l’organització”.
Definició de Processos, segons el Model EFQM d’excel·lència.

CBS Consultoria empresarial ofereix un servei d’anàlisi de l’estructura actual, revisió de l’organigrama, descripció de llocs de treball, pla de desenvolupament del personal, sistema de reconeixements, avaluació…

Contacta’ns i et farem un pressupost a mida amb un full de ruta adaptat 100% a les teves necessitats.